Skip to content

Kürt sorununda diyalog için 186 kişilik 'İhtiyar Heyeti'

19 Eylül 2010, ekleyen Hasan Duru

Aralarında Ahmet Ümit, Ali Nesin, Ece Temelkuran, Murathan Mungan, Osman Kavala, Tarık Ziya Ekinci ve Yaşar Kemal gibi isimlerin de bulunduğu 186 kişi, çatışmaların kalıcı bir şekilde sonlandırılması ve barışın tesisi için "İhtiyar Heyeti" oluşturma kararı almış. Barış ve Demokrasi Partisi'yle (BDP) diyalog kurulması çağrısı da yapan isimlerin listesi ve gundem-online.net'in konuyla ilgili haberi:

Adem Avcıkıran (Diyarbakır Tabip Odası Bşk.), Prof. Ahmet Çakmak, Prof. Ahmet İçduygu, Ahmet Ümit, Akın Atalay, Prof. Ali Akay, Ali Erol (Kaos GL), Doç. Ali Kerem Saysel, Prof. Ali Nesin, Ali Şenalp, Aslı Erdoğan, Prof. Aydan Gülerce, Aydın Cıngı, Aydın Engin, Doç. Ayfer Bartu Candan, Prof. Ayla Gürsoy, Ayşe Alnıaçık, Prof. Ayşe Buğra, Ayşe Günaysu, Ayşe Hür, Ayşe Semiha Baban, Ayşegül Devecioğlu, Prof. Ayşegül Yaraman, Yrd. Doç. Ayşen Candaş, Aziz Çelik, Bawer Çakır (Kaos GL), Doç. Begüm Özkaynak, Belma Akçura, Yrd. Doç. Berna Yazıcı, Prof. Betül Tanbay, Prof. Binnaz Toprak, Bircan Yorulmaz, Burak Çelik, Prof. Burhan Şenatalar, Prof. Büşra Ersanlı, Cafer Solgun, Prof. Canan Ergin, Celal Başlangıç, Celal Yıldırım, Celalettin Can, Çağatay Anadol, Ece Temelkuran, Emine Uşaklıgil, Enver Ercan (TYS Gen. Bşk.), Ercan Kanar, Erdal Karayazgan, Erden Kosova, Erdoğan Aydın, Ergin Cinmen, Erol Köroğlu, Esen Aslandoğan, Yrd. Doç. Esra Arsan, Yrd. Doç. Esra Mungan, Fahri Aral, Prof. Fatmagül Berktay, Doç. Ferda Keskin, Prof. Ferhunde Özbay, Doç. Ferit Özkök, Doç. Feza Arslan, Prof. Fikret Adaman, Gaye Boralıoğlu, Prof. Gencay Gürsoy, Gül Demir, Gülseren Onanç, Gülsün Karamustafa, Gündüz Mutluay, Gürhan Ertür, Prof. Gürol Irzık, Prof. Hacer Ansal, Hakan Akçura, Hakan Tahmaz, Prof. Hakan Yılmaz, Haluk Ünlü, Hasan Keskin, Doç. Hatice Kurtuluş, Hülya Gülbahar, Hüseyin Çakır, Hüsnü Öndül, Doç. İpek İlkkaracan Ajas, İrfan Aktan, Doç. İzak Atiyas, Jaklin Çelik, Jülide Kural, Kadri Gürsel, Kazım Genç, Kızbes Aydın (ÇEKEV Bşk.), Yrd. Doç. Koray Çalışkan, Prof. Kuvvet Lordoğlu, Kürşad Kahramanoğlu, Latife Tekin, Levent Köker, Lokman Şahin, Mehmet Ufuk Peker, Mehmet Ural, Prof. Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Melek Özman (Filmmor), Meltem Aslan, Yrd. Doç. Meltem Toksöz, Meral Tamer, Prof. Meryem Koray, Mete Çubukçu, Prof. Mete Tunçay, Metin Bakkalcı, Mihri İnal Çakır, Prof. Mine Eder, Prof. M. Şehmus Güzel, Murat Çekiç, Murat Çelikkan, Yrd. Doç. Murat Koyuncu, Murat Morova, Murathan Mungan, Doç. Mustafa Koç, Mustafa Sütlaş, Müge Karalom, Müge Sökmen, Yrd. Doç. Nazan Üstündağ, Necati Abay, Necla Zarakol, Necmiye Alpay, Neşe Erdilek, Neşe Yaşin, Prof. Nihal Saban, Nilgün Toker, Nimet Tanrıkulu, Doç. Nuray Mert, Nurdan Arca, Prof. Nurhan Yentürk, Prof. Nüket Esen, Prof. Nükhet Sirman, Orhan Esen, Osman Kavala, Osman Okkan, Oya Baydar, Doç. Ozan Erözden, Özge Atalay Çelik, Yrd. Doç. Pınar Bedirhanoğlu, Doç. Pınar İlkkaracan (Kadının İnsan Hakları Kurucu Üyesi), Refik Baysal, Remzi Altunpolat (Eğitim-Sen Ankara 5 No'lu Şube), Prof. Reşit Canbeyli, Prof. Rezzan Tuncay, Sadık Karamustafa, Sakine Çil, Doç. Sedef Arat-Koç, Prof. Selim Badur, Selma Acuner (AKL-TK), Prof. Sema Erder, Semih Poroy, Semih Sökmen, Doç. Semra Somersan, Serap Güre, Prof. Seyfettin Gürsel, Sezgin Tanrıkulu, Sırrı Süreyya Önder, Prof. Sibel Irzık, Doç. Simten Coşar, Doç. Süha Oğuzertem, Prof. Şahika Yüksel, Şerif Sayın, Prof. Şevket Pamuk, Prof. Şirin Tekeli, Prof. Şükrü Hatun, Taciser Belge, Prof. Tahsin Yeşildere, Tan Morgül, Tarık Günersel, Tarık Ziya Ekinci, Tatyos Bebek, Prof. Turgut Tarhanlı, Tülin Semayiş, Yrd. Doç. Umut Aydın, Umut Güner (Kaos GL), Ümit Kardaş, Vasıf Kortun, Prof. Yakın Ertürk, Yaprak Zihnioğlu, Prof. Yasemin İnceoğlu, Yaşar Kemal, Yusuf Limon, Prof. Zehra Kabasakal Arat, Zelal Yalçın, Yrd. Doç. Zerrin İrem Boynudelik, Yrd. Doç. Zeynep Gambetti, Yrd. Doç. Zeynep Kadirbeyoğlu, Yrd. Doç. Zeynep Uysal, Zozan Özgökçe (Van Kadın Der. Bşk.).
 
186 aydın diyalog için 'ihtiyar heyeti' kurdu
 

Daha önce 'Anayasa Değişikliği Grubu' adı altında bir araya gelen ve aralarında ünlü yazar Yaşar Kemal'in de bulunduğu 186 aydın ve sanatçı, kalıcı bir şekilde çatışmaların sonlandırılması ve barışın tesisi için 'İhtiyar heyeti' oluşturma kararı aldı. İmzası bulunan aydın ve sanatçılar adına hazırlanan metinde ilk adım olarak hükümet ve muhalefete 'BDP ile acilen diyalog kurun' çağrısı yapıldı. Çözüm için ayrıca imza kampanyası başlatıldı.

KCK'nin almış olduğu eylemsizlik kararının ardından bir süredir devam eden çatışmasız ortam, son günlerde yaşanan gelişmeler neticesinde, yerini yeni bir çatışmalı döneme bırakacak gibi görünüyor. Yaşanan gelişmelere müdahil olmak isteyen aydın ve sanatçılar ise, diyalog için zemin hazırlamak için harekete geçiyor. Daha önce 'Anayasa Değişikliği Grubu' adı altında bir araya gelen ve aralarında ünlü yazar Yaşar Kemal, Dr. Gencay Gürsoy, kadın hakları savunucusu Avukat Hülya Gülbahar, Prof. Dr. Ayşe Buğra'nın da bulunduğu 186 akademisyen, aktivist, meslek örgütü temsilcisi, sanatçı ve sendikacı Kürt sorununun çözümü için 'İhtiyar heyeti' oluşturma kararı aldı. Ortak bir metin yayınlayan aydınlar, öncelikli olarak kalıcı barış için hükümet ve muhalefete, 'BDP ile diyalog kurun' çağrısında bulundu. Ayrıca çözüm için harekete geçilmesi yönünde bir imza kampanyası da başlatıldı.

Kürt sorununa barışçıl çözüm isteyen aydınlar imzaladıkları çağrı metninde, referandum sürecinde Kürt meselesi büyük ölçüde siyasetin gündeminin gerisine itildiğine işaret edildi. Basın metninde, 'Bu söylemler, Kürt meselesinin barışçı çözümüne giden yolda zar zor gelinen aşamaların da gerisine düşerek, 'terörle mücadele' anlayışının geri gelmesi tehlikesi yarattı. Kürt meselesinin barışçı çözümü, Türkiye'de toplumsal barışın ve demokratik siyasetin en önemli meselelerinden biridir. Anayasa tartışmalarının da, merkezi parametrelerinden biri olmak durumundadır. Kürt meselesinin barışçı ve demokratik çerçevede çözüm koşullarının oluşması ise, her şeyden önce, silahların sustuğu bir ortamın sağlanmasına bağlıdır. PKK'nın ilan ettiği eylemsizlik süresi bitiyor. Eylemsizlik süresinin uzatılması yönünde her türlü çaba, barışın gerçekleşmesi açısından büyük önem taşıyor. Barış için ise karşılıklı olarak istek ve irade gösterilmesi gerekir. Tek taraflı barış çağrısı yapmanın anlamlı ve gerçekçi olmadığını bilmek zorundayız. Sadece, silahlı örgüte veya onlarla ilintili görülen Kürt siyasal çevrelerine çağrı yapmak, tüm tarafların sorumluluğunu görmezden gelmek ve çözümsüzlüğe dolaylı yoldan göz yummak olur' denildi.

'Herkes üzerine düşen sorumluluğu alsın'

İmzacılar, çağrı metninde, tüm siyasi çevrelerin üzerine düşeni sorumluluğu alarak, çatışmaların başlamaması için yapıcı çaba göstermesini, diyalog ve müzakere yollarının dikkate alınmasını istedi. Metinde, 'Bu koşullar altında, başta iktidar ve muhalefet partileri olmak üzere, Türkiye siyasetinde söz sahibi olan ve temsil gücü olan tüm siyasi çevrelerin, üzerlerine düşen sorumluluğu alarak, çatışmaların başlamaması için yapıcı çaba göstermesini bekliyoruz. Bunu gerçekleştirmenin ilk ve en önemli koşulu, diyalog ve müzakere yollarının dikkate alınmasıdır. Aksi takdirde, barışçı ve demokratik çözüm yolları tıkalı kalacak, Türkiye, sonu belirsiz bir çatışma ortamına mahkûm olacaktır. Bu sadece toplumda ayrışmayı ve milliyetçi kutuplaşmayı güçlendirir ' ifadelerine yer verildi.

'Zaman kaybetmeden BDP ile diyalog kurulsun'

Sorunun çözümüne ilişkin zaman kaybedilmeden BDP ile diyalogun başlaması gerektiğine vurgu yapılan metinde, 'Bu sorunun çözümüne yönelik, hem iktidarın hem de muhalefet partilerinin ilk aşamada vakit kaybetmeden, BDP ile yapıcı bir zeminde diyaloglara başlamalarının gerektiğine inanıyoruz. BDP'ye bu süreçte daha fazla sorumluluk düşmektedir; ancak, BDP'nin daha aktif olabilmesi diğer partilerin BDP'ye karşı dışlayıcı tavırlarını değiştirmeleri ve samimi bir yaklaşım göstermelerine bağlıdır. Böyle bir ortamın sağlanması halinde BDP'nin demokratik meşruiyeti ve son referandum sonuçlarında da görülen toplumsal desteği, demokratik alanda siyasete katılmayı mümkün kılacak en önemli faktör olacaktır. On yurttaşımızın hayatını kaybetmesine yol açan mayın patlaması gibi, diyalog ve uzlaşma kanallarını sabote etmeye yönelik olaylar barışa yönelik çabalarımızı sekteye uğratmamalıdır. Çatışma ortamı bir an önce kalıcı olacak şekilde sona erdirilmelidir. Sorun, sadece bir bölgenin değil, tüm Türkiye'nin; sadece Kürtlerin değil, Türkiye'de yaşayan herkesin; sadece Kürt sorunu değil, topyekûn bir demokrasi sorunudur. Bu sorunun çözümsüzlüğe mahkûm edilmesi, barış ve demokrasi çerçevesinde yaşama umudumuzun elimizden alınması demektir.' denildi.

Kaynak: http://www.gundem-online.net/haber.asp?haberid=96832

Yorumlar

Bir de yaşlılardan seçerlermiş o kurulu

20 Eylül 2010, yazan Ziyaretçi,
Yorum no: 4690

Bunca okumuş, prof bilmem ne yürütme kurulu, temsilciler meclisi vs. değil de köylere özgü bir idari kurulun adını inşallah, yaşlılardan oluşacak bir kurul oluşturmak için seçmemiştir.

Her duruma karşı şimdiden uyarayım o bilinen 'İhtiyar Heyeti', 'yaşlılar kurulu' demek değildir. 'Seçim heyeti' demektir. İhtiyar, bu tip işlerde yaşlı değil seçim anlamında kulanılır.

Ayrıca köy imamı ve öğretmeni ihtiyar heyetinin doğal üyesidir, seçimsiz gelirler. Bunlarda da olacak mı acaba imam ve öğretmen? Olacaksa, Teşvikiye Camii imamı ve -adı listede olmamasına rağmen, belki de bu sebepten adına ihtiyaç duyulmadı- Murat Belge doğal üyedir. Yanlış olmasın.

 

 

AdaptiveThemes