Skip to content

Selâhattin Hilâv kimdir?

17 Eylül 2010, ekleyen samata

Hilâv 1928 yılında İstanbul, Fatih’te doğar. Ortaokulu Karagümrük’te okur ve buradaki Türkçe öğretmeni Rıfat Ilgaz’ın üzerinde büyük etkisi olur. Ortaokul yıllarında ise büyük bir şevkle kitap okumaya başlar: Abdülhâk Hamitler, Ahmet Haşimler, bütün Divan Edebiyatı. İstanbul Erkek Lisesi'nde öğretmeni Nurettin Topçu da onun hayatında bir dönüm noktası oluşturur ve ona felsefe sevgisini aşılar. Bu yıllarda henüz daha yasaklanmadığı için okunabilen Nazım Hikmet ve Gorki'nin eserleri onun edebiyat zevkinin oluşumunda kritik öneme sahiptir. Her ne kadar, babası istemese de, Hilâv Edebiyat Fakültesi'nin felsefe bölümüne girmeyi başarır. Bu yıllar bölümde Hilmi Ziya Ülken'in en verimli yıllarıdır. Fakültede ayrıca Cahit Tanyol asistan ve Takiyettin Mengüçoğlu'da doçenttir. Bu yıllar,1947 dolayları Hilâv'ın toplumcu görüşle tanıştığı yıllardır. Marko Paşalar ve Yığın dergileri de o yıllarda etkilidir. Bu yıllar ayrıca Fethi Naci, Nihat Sargın ve Asım Bezirci ile de arkadaşlıklarının başladığı yıllardır. Üniversiteyi ise 1951 yıında birincilikle bitirir. Ve Sorbonne'da doktora günleri başlar. Bu yıllarda, 1958'e dek Hilâv'ın Marksizmle olan bağı da artar, üzerinde özellikle Henri Lefebvre ve George Lukacs'ın etkisi büyük olmuştur. Hegelci felsefenin yabancılaşma kavramı da çalışmalarında önem kazanır. Bu yıllar, ayrıca Jean Vahl, Aragon, André Breton gibi ünlülerle tanışır, Jean Paul Sartre'la tanışması tabii bu durumu perçinler. Hilâv ülkesine döndükten sonra hemen çevirilere başlar. Varlık Yayınları'na Dorian Gray'in portresini çevirir, dergisinin Varoluşçuluk sayısının hazırlanmasına katılır. F.H. Heineman'ın Yabancılaşma ve Ötesi kitabını çevirir. 1961 ve 1962 yıllarında Yelken, Değişim ve Ataç dergilerinde Hegel'den ve Sartre'dan çevirilerini sürdürür. 1962 yılında Onat Kutlar ve Engin Ertem'le Gerçeküstücülük'ün birinci cildini yayımlar. 1962'de Garaudy'nin Jean Paul Sartre ve Marksizm adlı kitabını çevirir ve yayımlar. 1963 yılında Sigmund Freud'dan çeviriler gelir. Bu arada Yön dergisinde yazan Cahit Tanyol'un sosyalizm üzerine yazılarını eleştiren incelemelerini Vatan gazetesi'nde yayımlar. Jaroslav Haşek'in Aslan Asker Şvayk adlı kitabını çevirir. Kitaptan uyarlanan oyun da çok beğenilir. 

Hilâv'ın çalışmaları saymakla bitmez, ancak Hilâv'ın Türkiye'de1960'lı yılların önemli tartışması Asya Tipi Üretim tartişmasındaki büyük rolü unutulmamalıdır. Nazım Hikmet şiiri üzerine çalışmaları çok önemlidir. Ayrıca sanat ve estetik üzerine çalışmalarında da Ficher'in "sanat eserinin insan ile doğa arasındaki bir ilişkiyi dile getirdiği ve bir bilgi olmaktan çok bir 'iş', 'yaratılan bir nesne olduğu'" yaklaşımı ağır basar. Hilâv, Marksizm, Hegel ve Varoluşçuluk külliyatından önemli eserleri Türkçeye kazandırır. Hilâv 2005 yılında ölür.

Kitaplarından Bazıları:

  • Gerçeküstücülük (1962),
  • Diyalektik Düşüncenin Tarihi (1966)
  • Felsefe El Kitapları(1970)
  • Edebiyat Yazıları,Yapı Kredi Yayınları.
  • Felsefe Yazıları, Yapı Kredi Yayınları.
  • 100 Soruda Felsefe, K Kitaplığı.

    

Kaynak: Mehmet Seyda, Edebiyat Dostları, Kitaş Yayınları, İstanbul: 1970, sf 243-264. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Selahattin_Hilav

 

 

AdaptiveThemes