Skip to content

Sosyal Haklar Derneği - Kent Hakkı Seminerleri

15 Eylül 2010, ekleyen samata

Önemli bir semineri daha paylaşmanın coskusuyla...

Türkiye kentleşmesi 2000’li yıllardan itibaren neoliberal kentsel politikaların hızlı ve yoğun bir etkisi altına girerek, özellikle AKP iktidarı dönemi boyunca kentsel dönüşüm ve büyük kentsel proje yatırımları ile karşı karşıya kalmıştır. Yeni bir toplumsal yapılanlamayı beraberinde işaret eden bu süreç, Türkiye kentleşme tarihine özgü çelişkili ve çatışmalı kentleşme süreçleri yeniden yapılanırken yeni kentsel mücadelelere de imkan sağlamaktadır. Bu süreçte kentsel politika alanı, sermayenin kentsel mekana dönük artan ilgisini ‘iyi bir kentsel gelişme’ye evirmek için gücünü mahalli ölçekten alan  sivil toplumcu-liberal yaklaşım ve merkezi kamusal politikalar ve bütüncül planlama süreçlerini esas alan kamucu-toplumcu yaklaşım arasında salınmaktadır. Kentsel mücadele alanında gelinen noktada, mevcut yaklaşımları tartışmaya açan ve emek/sınıf siyaseti ile beraber yol alacak üçüncü bir kutubun inşasına ihtiyaç daha da fazla öne çıktığından, bu kapsamda bir tartışma yürütmek için 15 Eylül 2010 Çarşamba günü 19:00-21:00 saatleri arasında Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi’nde Besime Şen’in Türkiye’de Kentsel Mücadele Stratejisinde Politik Açmazlar başlıklı açılış konuşmasının ardından Jamie Gough’un Kentsel Sol Strateji, Şimdi! başlıklı konuşması ile yürütülecektir.

Seminerimiz herkesin katılımına açıktır.


Sosyal Haklar Derneği

 

Açılış Konuşması

Türkiye’de Kentsel Mücadele Stratejisinde Politik Açmazlar

Besime Şen

Mimar Sinan Üniversitesi

 

Tematik Sunuş

Kentsel Sol Strateji, Şimdi!

Jamie Gough

University of Sheffield

 

Tarih: 15 eylül 2010

Saat: 19:00 –21:00

 

Yer: Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi, Karaköy Binası

Adres: Kemankeş Caddesi, No:31 Karaköy

İletişim: 0212 251 49 00

 

 

AdaptiveThemes